Gemiddelde erfenis

Wanneer iemand komt te overlijden is er meestal een erfenis te verdelen. Een erfenis bestaat vaak uit geld, bezittingen en onroerend goed. Het bedrag dat je betaalt aan erfbelasting is afhankelijk van de grootte van de erfenis en de familiebanden. Erfgenamen die tot de directe familie behoren, zoals kinderen en echtgenoten, betalen minder belasting dan andere erfgenamen.

Wat is de gemiddelde hoogte van een erfenis in Nederland?

In Nederland wordt gemiddeld €100.000 geërfd. Dit bedrag varieert echter sterk afhankelijk van de grootte van de erfenis en de familiebanden. In de afgelopen 50 jaar is het gemiddelde bedrag dat mensen erven echter gestegen.

De gemiddelde erfenis per persoon is € 23.700.

In Nederland is de erfbelasting progressief, wat betekent dat hoe groter de erfenis, hoe hoger de belasting. Voor erfenissen tot €100.000 is er geen belasting verschuldigd. Voor erfenissen boven de €100.000 betaalt de erfgenaam echter wel belasting. De belastingtarieven kunnen oplopen tot 80% voor erfenissen boven de €2.822.000.

Hoe wordt de erfenis gemiddeld verdeeld?

Wie krijg het nalatenschap gemiddeld gezien. Kinderen krijgen over het algemeen het meeste van de erfenis.

Partner9%
Kind51%
Kleinkind8%
Ouder1%
Goede doelen1%
Overig30%

Hoe vergelijkbaar is de gemiddelde erfenis in Nederland met de rest van de wereld?

De gemiddelde erfenis in Nederland ligt hoger dan in veel andere landen. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, ligt het gemiddelde bedrag dat mensen erven rond de $60.000. In andere Europese landen ligt dit bedrag vaak rond de €50.000.

Er zijn echter ook landen waar de gemiddelde erfenis hoger ligt dan in Nederland. Zo ligt het gemiddelde bedrag dat mensen in Zwitserland erven bijvoorbeeld rond de €200.000. Dit is echter het gevolg van de hogere lonen en het grotere aandeel van rijkere mensen in de bevolking.

Wat beïnvloedt de grootte van de gemiddelde erfenis in Nederland?

De grootte van de gemiddelde erfenis in Nederland wordt beïnvloed door verschillende factoren. Een van de belangrijkste factoren is de grootte van de bezittingen van de overledene. Mensen met grotere bezittingen kunnen namelijk meer nalaten aan hun erfgenamen.

De cijfers van het CBS laten ook zien dat erfenissen vaker naar mannen gaan dan naar vrouwen. Dit komt omdat mannen vaak een hoger inkomen hebben en daardoor ook grotere bezittingen hebben om te erven. Ook blijkt dat hoe hoger de opleiding van de erfgenaam, hoe groter de erfenis vaak is.

Het CBS geeft ook inzicht in de verdeling van de erfenissen per regio in Nederland. Zo blijkt dat in de grotere steden als Amsterdam en Rotterdam gemiddeld meer geërfd wordt dan in kleinere plaatsen. Dit komt waarschijnlijk doordat er in de grotere steden een groter aandeel mensen met een hoger inkomen en grotere bezittingen woont.

Een andere belangrijke factor die de grootte van de erfenis beïnvloedt, is de levensverwachting van de overledene. Hoe ouder iemand is wanneer hij of zij overlijdt, hoe groter de kans is dat er al veel bezittingen zijn verdeeld voordat de erfenis plaatsvindt.