Gemiddeld vakantiegeld

In de maand mei krijgen alle mensen in Nederland vakantie geld. Je vakantiegeld in de volksmond ook wel eens vakantietoeslag genoemd. Je vakantie is een verplichtige bedrag dat de werknemers krijgt. Je vakantie is van origine bedoeld om je vakantie mee te betalen. Maar ook genoed mensen betalen hun schulden af of gaan verbouwen of winkelen. Hoe je vakantiegeld word opgebouwd en waar heb je precies recht op? Wij hebben de regels voor de betaling van vakantiegeld. Wij hebben gekeken wat het gemiddeld vakantiegeld per salaris in Nederland is.

Gemiddeld vakantiegeld Nederland

De gemiddelde hoogte van het is vastgesteld op 8% van je brutojaarloon. Je brutojaarloon bestaat ook uit provisie, prestatietoeslagen en evt. gevarengeld. Overwerk en onkosten vallen helaas niet onder vakantiegeld. Het kan zijn dat in je contract of CAO hoger bedrag is afgesproken. Het vakantietoeslag bedrdag mag niet lager bedrag zijn 8%. Als je salaris hoger is dan 3 keer het minimumloon dan krijg je over het na de grens geen vakantietoeslag meer. Je krijgt dan een vast bedrag van vakantiegeld 8% van dus 3 keer het minimumloon. Zelf je vakantiegeld berekenen dat kan.

Het gemiddeld vakantiegeld bedrag is 2300 euro bruto en na een heffing blijft er gemiddeld 1700 euro netto over.

Wanneer is de uitbetaling van vakantiegeld

Je vakantie geld word opgebouwd in een periode van een 1 jaar. In de periode van eind mei tot 1 juni word je vakantie geld uitbetaald. Je krijgt je vakantie geld meestal samen met je loon uitbetaald. De uitbetaling van je vakantietoeslag moet uiterlijk in juni overgemaakt zijn. Is je vakantiegeld niet voor die datum binnen dan mag je een verhoging eisen tot 50%. Soms krijg je je vakantiegeld maandelijks of samen met je salaris. Dan is de kans groot dat je vakantie of uitzendwerk doet. Is de uitbetaling later dan moet je in je contract of CAO staan. Word je arbeidsovereenkomst beëindigd dan moet je opgebouwde het vakantiegeld worden uitgekeerd.

Vakantiegeld uitgeven

Volgens onderzoek van het Nibud bleek dat 50% de Nederlands het vakantietoelage echt uitgeven aan een vakantie. Huishoudens die een lager inkomen hebben dan het modaal inkomen in Nederland geven hun vakantiegeld uit aan het aflossen van schulden  of andere huishoudelijke uitgaven.

Hoe berekenen je vakantiegeld in 2014 en 2015?

Je verdiend 2.000 euro per maand, dat betekend 24.000 euro per jaar. Dan krijg je 1.920 euro vakantiegeld. Let op dit bedrag is wel bruto. Met je het inkomen val je in de 2e schijf en krijg je te maken met een belastingheffing van 41,95% op je vakantiegeld, Je houdt dan Netto over 1.115 euro.

Overzicht gemiddeld vakantiegeld per salaris

Bruto maandloon Bruto jaarloon Vakantiegeld Netto vakantiegeld
€ 1.500 € 18.000 € 1.440 € 963
€ 1.750 € 21.000 € 1.680 € 975
€ 2.000 € 24.000 € 1.920 € 1.115
€ 2.500 € 30.000 € 2.400 € 1.393
€ 3.000 € 36.000 € 2.880 € 1.672
€ 5.000 € 60.000 € 4.368 € 2.271
€ 9.000 € 108.000 € 4.368 € 2.271

Check naast het gemiddeld vakantiegeld in Nederland ook: