Gemiddeld loon belgie

De Federale Overheidsdienst Economie heeft onlangs onderzoek naar het gemiddeld loon in België. Opmerkelijk was dat er tussen de gewesten enorm veel verschil is in het loon dat mensen verdienen in België. Hieronder staat per gewest wat het gemiddelde loon in België is. Wat is het gemiddeld loon België?

Het gemiddeld loon in België

Volgens de Federale Overheidsdienst Economie is het gemiddeld loon België in 2013 3.103 euro per maand. We hebben het hier over het gemiddelde bruto loon in België en niet over het netto loon in België.

Stijgt het gemiddeld loon België?

Zowel als in Nederland stijgt het loon in België ook gestaag. In Belgie was het gemiddeld loon nog in 2009 € 3.027,- bruto per maand. En tegenwoordig verdienen Belgen per maand 80 euro meer en dan hebben we het over het bruto loon wat een Belg verdiend.

Gemiddeld loon per gewest

  • Gewest Vlaanderen                      Gemiddeld loon belgie bruto per maand 3.055 euro
  • Gewest Wallonië                          Gemiddeld loon bruto per maand 2.907 euro
  • Gewest Brussel                             Gemiddeld loon bruto per maand   3.572 euro

Van de 3 gewesten verdienden de mensen in Brussel gemiddeld het meeste loon.

Het gemiddeld loon ten opzichte van Nederland

Belgen verdienen minder dan dan Nederlanders. Het gemiddeld loon in België is iets lager dan het loon in Nederland is. In Nederland verdienen mensen gemiddeld 3.300 euro per maand. In Nederland is het loon sneller gestegen dan België. In Nederland is het loon de afgelopen jaren is gestegen met 100 euro per maand en in België is het gemiddeld loon gestegen met 76 euro.

Gemiddelde bruto maandlonen België per beroep

2010 2011 Evolutie 2011/2010
BE BR VL WA BE BR VL WA BE BR VL WA
Totaal (NACE C-K, voltijdse werknemers) 3.103 3.571 3.054 2.906 3.192 3.694 3.129 2.989 2,87% 3,44% 2,46% 2,86%
Geslacht
Vrouwen 2.863 3.269 2.767 2.739 2.995 3.393 2.894 2.874 4,61% 3,79% 4,59% 4,93%
Mannen 3.182 3.712 3.146 2.953 3.258 3.837 3.203 3.024 2,39% 3,37% 1,81% 2,40%
Opleidingsniveau
Geen of lager onderwijs 2.500 2.437 2.544 2.395 2.517 2.462 2.556 2.410 0,68% 1,03% 0,47% 0,63%
Lager secundair 2.548 2.498 2.563 2.537 2.561 2.560 2.568 2.543 0,51% 2,48% 0,20% 0,24%
Hoger secundair (ASO) 2.693 2.750 2.702 2.613 2.698 2.758 2.709 2.619 0,19% 0,29% 0,26% 0,23%
Hoger secudair (TSO en BSO) 2.682 2.665 2.717 2.595 2.715 2.712 2.757 2.611 1,23% 1,76% 1,47% 0,62%
Hoger, niet universitair van het korte type 3.359 3.493 3.377 3.124 3.469 3.624 3.498 3.244 3,27% 3,75% 3,58% 3,84%
Universitair of hoger van het lange type 4.813 5.023 4.779 4.534 4.944 5.218 4.868 4.721 2,72% 3,88% 1,86% 4,12%
Beroepscategorie
Bedrijfsleiders en hoger kaderpersoneel 6.074 6.914 6.007 5.424 6.258 7.168 6.074 5.484 3,03% 3,67% 1,12% 1,11%
Intellectuele en wetenschappelijke beroepen 4.280 4.456 4.226 4.078 4.325 4.472 4.288 4.161 1,05% 0,36% 1,47% 2,04%
Ondergeschikt personeel in intellectuele en wetenschappelijke beroepen 3.368 3.393 3.367 3.349 3.460 3.497 3.467 3.411 2,73% 3,07% 2,97% 1,85%
Bedienden 2.737 2.876 2.709 2.690 2.802 2.907 2.780 2.775 2,37% 1,08% 2,62% 3,16%
Dienstverlenend en verkoopspersoneel 2.347 2.349 2.387 2.234 2.371 2.383 2.426 2.239 1,02% 1,45% 1,63% 0,22%
Ambachtslieden en ambachtelijke vakarbeiders 2.562 2.569 2.589 2.503 2.605 2.586 2.620 2.575 1,68% 0,66% 1,20% 2,88%
Fabrieksarbeiders, machine- en montagearbeiders 2.651 2.670 2.676 2.565 2.711 2.700 2.745 2.593 2,26% 1,12% 2,58% 1,09%
Ongeschoold personeel 2.359 2.155 2.419 2.296 2.399 2.209 2.467 2.339 1,70% 2,51% 1,98% 1,87%
Anciënniteit
Minder dan 2 jaar 2.629 3.014 2.586 2.467 2.707 3.111 2.670 2.530 2,97% 3,22% 3,25% 2,55%
2 tot 5 jaar 2.880 3.284 2.853 2.655 3.010 3.421 2.965 2.766 4,51% 4,17% 3,93% 4,18%
5 tot 10 jaar 3.091 3.554 3.059 2.894 3.222 3.725 3.176 3.002 4,24% 4,81% 3,82% 3,73%
10 tot 20 jaar 3.373 3.891 3.328 3.132 3.493 4.052 3.417 3.268 3,56% 4,14% 2,67% 4,34%
20 jaar of meer 3.665 4.216 3.614 3.404 3.771 4.406 3.692 3.521 2,89% 4,51% 2,16% 3,44%
Bedrijfstak
Industrie 3.110 3.463 3.108 3.048 3.213 3.604 3.208 3.152 3,31% 4,07% 3,22% 3,41%
Productie en distributie van elektriciteit, water en gas 3.714 4.149 3.697 3.531 3.861 4.334 3.812 3.651 3,96% 4,46% 3,11% 3,40%
Bouwnijverheid 2.796 2.913 2.836 2.662 2.884 3.012 2.921 2.735 3,15% 3,40% 3,00% 2,74%
Groot- en kleinhandel; reparatie van auto’s en huishoudelijke artikelen 2.875 3.393 2.880 2.528 2.966 3.506 2.970 2.609 3,17% 3,33% 3,13% 3,20%
Hotels en restaurants 2.294 2.537 2.143 2.109 2.351 2.597 2.192 2.159 2,48% 2,36% 2,29% 2,37%
Vervoer, opslag en communicatie 3.024 3.404 2.979 2.876 3.129 3.528 3.059 2.954 3,47% 3,64% 2,69% 2,71%
Financiële instellingen 3.888 4.168 3.559 3.607 4.003 4.276 3.616 3.677 2,96% 2,59% 1,60% 1,94%
Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven 3.230 3.582 3.181 2.959 3.269 3.703 3.209 2.987 1,21% 3,38% 0,88% 0,95%