Gemiddelde WOZ waarde

WOZ is een afkorting die staat voor Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar wordt bepaald wat de gemiddelde WOZ waarde is van de huizen in Nederland. Wij hebben gekeken wat de WOZ waar gemiddeld in Nederland is.

Gemiddelde WOZ-waarde in Nederland

Elk jaar word bepaald wat de gemiddelde WOZ waarde van een huis is en is dit jaar is de WOZ waarde gemiddeld ongeveer €368.000.

De gemiddelde WOZ-waarde in Nederland: een overzicht van de afgelopen 50 jaar

De Waardering Onroerende Zaken (WOZ) waarde is de waarde van een onroerende zaak zoals deze op 1 januari van het kalenderjaar waarover belasting wordt geheven. De WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente en is de basis voor de OZB (Onroerende Zaken Belasting). In Nederland is de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in de afgelopen 50 jaar sterk gestegen.

Deze stijging in WOZ-waarde is vooral te verklaren door de stijging van huizenprijzen in Nederland. De groei van de economie, de lage rente en de stijgende vraag naar woningen hebben bijgedragen aan deze stijging. Ook spelen factoren zoals de grootte van de woning, de locatie en de staat van onderhoud een rol in de WOZ-waarde van een woning.

Hoe vergelijkbaar is de gemiddelde WOZ-waarde in Nederland met de rest van Europa?

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Nederland ligt hoger dan in veel andere Europese landen. In landen zoals Polen en Roemenië ligt de gemiddelde WOZ-waarde van een woning bijvoorbeeld rond de €50.000. In West-Europese landen zoals Duitsland en Frankrijk ligt de gemiddelde WOZ-waarde van een woning echter ook rond de €250.000.

De WOZ-waarde van een woning in Nederland wordt beïnvloed door verschillende factoren. Een van de belangrijkste factoren is de locatie van de woning. Woningen in grote steden en populaire wijken hebben vaak een hoger WOZ-waarde dan woningen in kleinere plaatsen of minder populaire wijken.

Hoogste WOZ waarde in Utrecht

In de provincie Utrecht is de gemiddelde WOZ waarde het hoogst. In Utrecht is de gemiddelde WOZ waarde van huizen gemiddeld 276.00 euro. In de gemeente Bloemendaal is de gemiddelde WOZ waarde 635.000 euro net zoals Blaricum 604.000 euro en Laren 602.000 euro is de gemiddelde WOZ waarde boven de 6 ton.

Laagste WOZ waarde in Groningen

De WOZ waarde van woningen is in Groningen het laagst, we bedoelen hier de provincie en niet de stad. Een huis in de provincie Groningen heeft een gemiddelde WOZ waarde van 176.000 euro.  De gemiddelde WOZ waarde daalt In de provincies Limburg en Gelderland het snelst.

WOZ waarde weten

Wanneer je de WOZ waarde van jouw huis wilt weten of die gelijk is aan de gemiddelde WOZ waarde van de huizen in jouw buurt. Dan kun je de WOZ waarde opvragen. Op deze site kun je bekijken wat de gemiddelde waarde is van de huizen in jouw wijk.

Waar is de WOZ-waarde voor?

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van de hoeveelheid onroerendezaakbelasting (OZB) je per jaar moet betalen. De hoogte van de OZB is per  gemeente verschillend  gemiddelde tarieven per gemeente, maar is komt altijd tot stand door de waarde van je woning.

Naast de OZB worden ook andere gemeentelijke belastingen en heffingen bepaald door de WOZ-waarde. Je kunt hierbij denken aan de afvalstoffenheffing, rioolheffingen en het waterschap gebruikt het voor het vaststellen van hun belastingbedrag.

De Belastingdienst gebruikt de WOZ voor het eigenwoningforfait, ze gebruiken een percentage van de waarde van je woning dat je moet optellen bij je bruto-inkomen, bepaald door de WOZ-waarde. Het eigenwoningforfait is dit jaar verhoogd van 0,6% naar 0,7% van de WOZ-waarde.

Bij erfbelasting word er ook gekeken naar de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel je moet betalen wanneer je een huis erft.

De hypotheekverstrekker gebruikt de WOZ waarde ook nog om je hypotheek boetevrij af te lossen tot aan de WOZ-waarde. Hiermee zorg je ervoor dat je woningwaarde niet lager is dan de hypotheeksom.