Gemiddelde reiskostenvergoeding

Wat is de gemiddelde reiskostenvergoeding in nederland?

De gemiddelde reiskostenvergoeding per kilometer in Nederland is afhankelijk van het vervoermiddel dat wordt gebruikt. Hieronder geef ik een overzicht van de wettelijke, bruto en netto vergoedingen per kilometer per vervoermiddel:

 • Auto:
  • Wettelijk: € 0,19 per kilometer (voor het eerste 15.000 km per kalenderjaar).
  • Bruto: € 0,33 per kilometer (dit is de wettelijke vergoeding inclusief een forfaitaire vergoeding voor onkosten, zoals afschrijving, brandstofkosten en verzekering).
  • Netto: € 0,23 per kilometer (dit is de bruto vergoeding minus de wettelijke vrijstelling voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen).
 • Bus:
  • Wettelijk: € 0,19 per kilometer (voor het eerste 15.000 km per kalenderjaar).
  • Bruto: € 0,33 per kilometer (dit is de wettelijke vergoeding inclusief een forfaitaire vergoeding voor onkosten, zoals afschrijving, brandstofkosten en verzekering).
  • Netto: € 0,23 per kilometer (dit is de bruto vergoeding minus de wettelijke vrijstelling voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen).
 • Fiets:
  • Wettelijk: € 0,19 per kilometer (voor het eerste 15.000 km per kalenderjaar).
  • Bruto: € 0,33 per kilometer (dit is de wettelijke vergoeding inclusief een forfaitaire vergoeding voor onkosten, zoals afschrijving, brandstofkosten en verzekering).
  • Netto: € 0,23 per kilometer (dit is de bruto vergoeding minus de wettelijke vrijstelling voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen).
 • Trein:
  • Wettelijk: niet van toepassing.
  • Bruto: niet van toepassing.
  • Netto: niet van toepassing.

Daarnaast gelden er voor sommige vervoermiddelen (zoals de trein) speciale regelingen voor reiskostenvergoedingen. Zo kunnen werknemers in bepaalde gevallen een kilometervergoeding krijgen voor het gebruik van de trein voor zakelijke reizen. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het abonnement dat wordt gebruikt en de afstand die wordt afgelegd.

De gemiddelde reiskostenvergoeding wereldwijd

Het is lastig om een gemiddelde reiskostenvergoeding per kilometer wereldwijd te geven, aangezien de vergoedingen per land verschillen. Sommige landen hebben geen specifieke regelingen voor reiskostenvergoedingen, terwijl in andere landen de vergoedingen wettelijk vastgelegd zijn.

In sommige landen worden reiskostenvergoedingen gegeven in de vorm van een vast bedrag per gereisde kilometer, terwijl in andere landen de vergoedingen berekend worden aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld brandstofkosten).

Daarnaast kunnen de vergoedingen ook afhankelijk zijn van het vervoermiddel dat wordt gebruikt. Zo kunnen de vergoedingen voor het gebruik van een auto hoger zijn dan voor het gebruik van het openbaar vervoer.

Het is daarom moeilijk om een gemiddelde vergoeding per kilometer wereldwijd te geven. Het is aan te raden om in het specifieke land waarin je werkt na te gaan wat de regelingen voor reiskostenvergoedingen zijn.