Gemiddeld aantal sigaretten per dag in Nederland

Wat is het gemiddeld aantal sigaretten per dag dat mensen in Nederland roken. Wie roken er meer mannen of vrouwen? Daalt of stijgt het aantal roken in Nederland?

Wat is het gemiddeld aantal sigaretten per dag, dat mensen in Nederland roken?

Uit onderzoek van Stivoro blijkt dat in Nederland mensen van 15 jaar of ouder gemiddeld 14 sigaretten per dag roken. In de 1989 waren het gemiddeld 18 sigaretten per dag.

Wie roken  gemiddeld meer sigaretten per dag mannen of vrouwen?

Mannen roker hebben een hoger gemiddeld aantal sigaretten per dag dan vrouwen. Bijna in alle landen is dit zo, behalve zweden. Volgens cijfers van het CBS roken gemiddeld in Nederland 25% van de mannen dagelijks. Bij vrouwen rookt 20% dagelijks. 

In Europa rookt 27% van de mannen 17% procent van de vrouwen. Maar in Zweden roken de vrouwen meer dan de mannen. Het aantal rokers is in Nederland bijna met 20% gedaald. Deze trend zie je in vrijwel de hele wereld.

Daalt of stijgt het Gemiddeld aantal sigaretten per dag in Nederland?

Het aantal rokers is de afgelopen 10 jaar gedaald. Zo was het aantal mensen dat rookte in 2001 33% en vandaag de dag ongeveer 23%. Hiermee kun je zien dat ook het gemiddeld aantal sigaretten daalt. Zo rookte we nu nog 13 gemiddeld sigaretten per dag. Dit aantal sigaretten per dag blijft dalen. Bij mannen of vrouwen is deze daling ongeveer hetzelfde. Je kunt je het misschien niet meer voorstellen maar in de tachtiger jaren rookte bijna 40% van de volwassenen bevolking in Nederland.

Het gemiddeld aantal sigaretten per dag in Nederland onder jongeren.

Van de jongeren onder de 15 jaar rookt 20% procent op regelmatige basis. Ze roken dan een gemiddeld aantal sigaretten van 8 per dag.

Gemiddelde slagingskans stoppen met roken

Veel rokers willen stoppen met roken en dan gemiddeld 1 keer per jaar een stoppoging. Zo probeerde in 2013 26% van de rokers van 15 jaar en ouder te stoppen met roken. Dus 900.000 mensen per jaar proberen hun laatste sigaret te roken. Wel 61% van alle rokers probeert ooit een keer te stoppen met roken. Het gemiddeld slagingspercentage van stoppen roken licht tussen de 5 a 12%. Dus het merendeel rookt nog steeds een sigaret.

Check naast het gemiddeld aantal sigaretten per dag ook: