Gemiddeld IQ kind per leeftijd

Des te jonger het kind, hoe meer een hoog IQ tot betere prestaties in de klas leidt. Maar een hoog IQ is absoluut geen garantie voor goede prestaties in de klas of een goede loopbaan op school of in het werkende leven. Volgens onderzoek uit Amerika blijkt dat je prestaties op school hoe ouder word hoe minder je op je IQ kun leunen. Het komt steeds meer aan op inzet, sociale vaardigheden en enthousiasme. Deze vaardigheden word steeds meer aandacht aan besteed de multipele intelligentie. Hiermee kun je buiten het gemiddeld IQ van een kind de individuele slimheid van een kind ontdekken.

Wat is het gemiddeld IQ van een kind?

IQ is een afkorting die  Intelligentie Quotiënt betekend. Het IQ van een kind is voor het grootste deel aangeboren, maar word ook beïnvloed door omgevingsfactoren. Kinderen met hetzelfde IQ trekken aan elkaar op en gezond voedsel heeft ook invloed op het IQ van een kind. Het gemiddeld IQ van een kind in Nederland is rond de 100 punten.

IQ van een kind per leeftijd

Meestal blijft het IQ van een kind die 2 jaar, 5 jaar, 8 jaar of 12 jaar hetzelfde. Maar volgens onderzoek uit London bij kinderen van 10 jaar,  12 jaar en 16 jaar oud twee IQ tests hebben laten uitvoeren met een pauze van 4 jaar tussen de IQ test. Hieruit bleek dat de IQ scores bij verschillende kinderen 10 punten hoger of lager was geworden ten opzichte van kinderen van een gelijke leeftijd. Een kind van 21 jaar had een verhoogde IQ-score voor verbale intelligentie van wel 23 punten. Een kind van 9 had juist een IQ score van 20 punten lager.

Wat betekend de gemiddelde IQ score voor een kind nu precies

Als we praten over het gemiddelde IQ bij een kind dan is dat ronde de 100. Een kind met een IQ  tussen de  90/110 word gezien als normaal en 84% van de kinderen heeft dat IQ. Maar 2,5% van de kinderen is hoogbegaafd  een heeft een IQ boven de 130.
Een kind met een IQ van 110 zal meestal een goede leerling zijn en alles snel oppakken. En een leerling met een IQ tussen de 70/80. Dan is de kans groot dat de leerling moeite heeft op school. Als een kind een lager IQ dan 70 heeft dan moet het kind naar het speciaal onderwijs.  Hier onder staat een lijst wat de IQ scores voor een kind betekenen

 • Hoger dan 130 is Hoogbegaafd
 • 121/130: begaafd
 • 111/120: boven gemiddeld
 • 90/110: normaal
 • 80/89: beneden gemiddeld
 • 70/79: laag begaafd/moeilijk lerend
 • Als een kind een IQ tussen de 50 – 69 dan word het gezien als een lichte verstandelijke beperking
 • Een kind met een IQ van tussen de 35 – 49 heeft een: Matige verstandelijke beperking

Wat is multipele intelligentie bij een kind?

Bij multipele intelligentie gaan we er van uit dat een kind niet slim of dom is. In kind heeft een talent op een gebied. Deze talenten zijn onder te verdelen in  8 soorten slimheden:

 • woordslim dan heb je gevoel voor taal
 • getalslim dan heeft het kind gevoel voor cijfers
 • beeldslim. inzicht in ruimte en vorm
 • lichaamslim dan ben als kind motorische goed en kun je vaak goed sporten
 • muziekslim, dan is het kind muzikaal
 • mensenslim, sociale intelligentie
 • zelfslim, goede zelfreflectie
 • natuurslim dan heeft het kind groene vingers

Factoren die het IQ Beïnvloeden

 1. Genetica: Erfelijkheid speelt een rol in de intellectuele capaciteiten van een kind.
 2. Omgeving: De stimulatie en ondersteuning in de omgeving van een kind hebben invloed op zijn of haar intellectuele ontwikkeling.
 3. Onderwijs: Kwaliteit van onderwijs en leermogelijkheden kunnen het IQ beïnvloeden.