Gemiddeld opleidingsniveau in Nederland

Gemiddeld gezien is het onderwijs in Nederland is over het algemeen heel goed geregeld. Maar wat is het gemiddelde opleidingsniveau in Nederland en stijgt het niveau van de gemiddelde Nederlander? Wij hebben het opleidingsniveau in Nederland voor jou bekeken en het gemiddeld opleidingsniveau voor jou in kaart gebracht.

Wat is het gemiddeld opleidingsniveau Nederland?

In Nederland heeft het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking in de afgelopen decennia gestaag toegenomen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had in 2020 ongeveer 68% van de bevolking een opleiding op mbo-niveau of hoger afgerond. Dit is een stijging ten opzichte van een decennium eerder, toen ongeveer 60% van de bevolking een dergelijke opleiding had afgerond.

Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking is ook afhankelijk van leeftijd. Jongeren tussen de 15 en 24 jaar oud hebben vaak een hoger opleidingsniveau dan oudere Nederlanders. Dit komt doordat steeds meer jongeren doorgaan naar het hoger onderwijs na het afronden van de middelbare school.

Er zijn ook verschillen in het opleidingsniveau tussen mannen en vrouwen. In 2020 hadden vrouwen in Nederland een iets hoger opleidingsniveau dan mannen, met ongeveer 70% van de vrouwen die een opleiding op mbo-niveau of hoger had afgerond, in vergelijking met ongeveer 66% van de mannen.

Het opleidingsniveau kan ook verschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Bijvoorbeeld, mensen met een niet-westerse achtergrond hebben over het algemeen een lager opleidingsniveau dan mensen met een westerse achtergrond.

In Nederland is het belangrijk om een goede opleiding te hebben om toegang te krijgen tot goed betaalde banen en om een hogere levensstandaard te behalen. Gelukkig biedt het land een breed scala aan opleidingsmogelijkheden, waaronder middelbaar onderwijs, hoger onderwijs en beroepsonderwijs, om aan de behoeften van verschillende bevolkingsgroepen te voldoen.

Gemiddeld opleidingsniveau stijgt

Volgens NU.nl blijft het gemiddeld opleidingsniveau in Nederland blijft nog steeds stijgen. In 2007 had maar 31% van de Nederlandse bevolking een hoog opleidingsniveau. Het blijkt dus dat het opleidingsniveau met 4% gestegen. Er word verwacht dat over 25 jaar de helft van alle Nederlanders minimaal een HBO opleiding heeft afgerond.

Wie zijn gemiddeld hoger opgeleid, mannen of vrouwen?

Het gemiddeld opleidingsniveau van mannen is eigenlijk altijd hoger geweest dan die van vrouwen. In de 60 waren weinig vrouwen geïnteresseerd in een carrière. Tegenwoordig hebben vrouwen de laatste jaren dan een enorme inhaalslag gemaakt. Vrouwen zijn tegenwoord ook iets hoger dan mannen opgeleid.

Het gemiddeld opleidingsniveau in andere landen

Het gemiddeld opleidingsniveau in Nederland is hoger dan andere landen in de Europa. Gemiddeld heeft 25% van de bevolking van Europa een hoog opleidingsniveau. In Finland wonen de meeste hoog opgeleiden, hier heeft 36% van de bevolking een hoog opleidingsniveau. Slechts 28% heeft in Duitsland een hoog opleidingsniveau.

Het gemiddeld Opleidingsniveau van de Nederlander stijgt

Nederland heeft steeds meer hoogopgeleiden zo was In 2012 nog 28% van de Nederlanders rond de 15 en 65 jaar hoogopgeleid. Dit aantal is volgens het cbs in 2013 met 6% gestegen en het  het aantal laagopgeleiden was juist gedaald.

Dit jaar is het hoogopgeleiden vrijwel gelijk gebleven. Volgens het cbs ben je hoof opgeleid wanneer je universitair of hbo diploma hebt.

Het aantal mensen dat middelbaar is opgeleid was in dezelfde periode bijna hetzelfde gebleven. Zo had in 2012 nog 40% van de bevolking als meest hoge behaalde opleiding een havo of een vwo diploma. Naast een middelbaar diploma waren er ook mensen met  een mbo diploma 2, 3 of niveau 4.

Waar in Nederland zijn in de meeste hoogopgeleiden?

De meeste hoogopgeleiden vind je in Nederland in de steden. In steden als Amsterdam en Utrecht is meer dan 50% hoogopgeleid. Het aantal hoogopgeleiden in in Zwolle en Groningen stijgt ook flink. Bekijk je het platteland dan vind je daar weer mee laag en middelbaar opgeleiden.

Waar zijn de meeste hoogopgeleiden Europa

In Ierland en Nederland  vind je het gemiddeld opleidingsniveau dat boven het EU gemiddelde ligt. In Italië, Portugal en Roemenië zijn de mensen het minst hoog opgeleid. Het aantal hoger opgeleiden is in Duitsland  ook lang niet op niveau.

In Ierland zijn dus de meeste hoger opgeleiden in een leeftijd van 30 en 34 jaar. Op het gebied van gemiddeld opleidingsniveau is Nederland doet Nederland het aardig in het midden.  Het doel is om 40% van de EU bevolking  een hogere opleiding hebben afgerond.

Bekijk naast het opleidingsniveau ook eens: