Gemiddelde loonsverhoging

Het is een veelbesproken onderwerp: loonverhoging. Werknemers willen graag weten hoeveel ze erbij krijgen en werkgevers willen graag weten hoeveel ze moeten geven. In Nederland en België varieert de loonverhoging per branche, maar in dit artikel geven we een overzicht van de gemiddelde loonverhoging in 2021, zowel in euros als in procenten. We geven ook aan in welke branches je gemiddeld de hoogste loonverhoging kunt verwachten. Tot slot geven we een lijst met tips om tijdens een onderhandeling meer loonverhoging te krijgen.

Gemiddelde loonverhoging in Nederland

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal de gemiddelde loonsverhoging in Nederland in 2021 1,5% bedragen. Dit betekent dat werknemers gemiddeld een loonverhoging krijgen van ongeveer € 750,- bruto per jaar. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 2020, toen de gemiddelde loonverhoging 1,4% bedroeg.

Gemiddelde loonverhoging in België

In België ligt de gemiddelde loonverhoging iets hoger dan in Nederland. Volgens de Nationale Bank van België zal de gemiddelde loonsverhoging in 2021 1,8% bedragen. Dit betekent dat werknemers gemiddeld een loonverhoging krijgen van ongeveer € 900,- bruto per jaar. Dit is een kleine daling ten opzichte van 2020, toen de gemiddelde loonverhoging 2,0% bedroeg.

Hoogste loonverhoging per branche

De loonverhoging varieert per branche. In Nederland krijgen werknemers in de technische sector gemiddeld de hoogste loonverhoging, met een gemiddelde verhoging van 2,2%. In België krijgen werknemers in de farmaceutische sector gemiddeld de hoogste loonverhoging, met een gemiddelde verhoging van 2,5%.

Tips voor loononderhandelingen

  1. Doe goed onderzoek: Voordat je een loononderhandeling start, is het belangrijk om te weten wat de markt betaalt voor iemand met jouw opleiding en ervaring. Gebruik online salarischeckers, vraag rond bij collega’s in vergelijkbare functies en neem contact op met vakbonden of werkgeversverenigingen.
  2. Maak duidelijk waarom je meer verdient: Tijdens de onderhandeling is het belangrijk om duidelijk te maken waarom jij meer waard bent dan andere werknemers in vergelijkbare functies. Denk aan relevante ervaring, opleiding of certificeringen, prestaties op het werk, of bijvoorbeeld taalvaardigheid.
  3. Wees assertief, maar redelijk: Wees zelfverzekerd tijdens de onderhandeling, maar wees ook realistisch. Wees open voor compromissen en stel voorstellen die reëel en haalbaar zijn.
  4. Benadruk je waarde voor het bedrijf: Benadruk hoe jouw werk bijdraagt aan de groei en succes van het bedrijf. Laat zien dat je een waardevolle medewerker bent die niet gemakkelijk vervangen kan worden.
  5. Wees voorbereid op een ‘nee’: Het is mogelijk dat je werkgever niet in staat is of bereid is om je voorstel te accepteren. Wees voorbereid op deze situatie en overweeg of er andere opties zijn, zoals bijvoorbeeld extra verlofdagen of vergoedingen.
  6. Maak gebruik van een onafhankelijke derde partij: Als je er niet uitkomt met je werkgever, overweeg dan om een onafhankelijke derde partij in te schakelen, zoals een arbeidsmediator, om de onderhandelingen te begeleiden.
  7. Houd rekening met de timing: Probeer de loononderhandelingen op een moment te plannen dat het voor beide partijen gunstig is, bijvoorbeeld na een goed presterende periode van het bedrijf of na een positieve evaluatie van jouw werk.