Gemiddelde bruto uurloon per sector in Nederland

Het bruto uurloon is ten opzichte van 2012 en 2013 flink gedaald. In 203 is het uurloon met gemiddeld 6% gedaald. Wat is op dit moment het gemiddeld bruto uurloon per sector in Nederland?

Gemiddelde bruto uurloon per sector in Nederland

In Nederland is het gemiddeld bruto uurloon per sector in 2014 met 5% gedaald ten opzichte van 2013. We hebben gemiddeld minder verdiend dan in 2012.  het gemiddeld uurloon is gedaald van 15,50 euro naar 14,60 euro. In Nederland doen we het wel een stuk beter dan de zuid Europese landen zoals Spanje.

Wij hebben een overzicht van het bruto loon van de meest bekende sectoren in Nederland.

  • Agrarische sector € 12,80
  • Horeca & Toerisme € 10,40
  • Productiesector € 16,30
  • Onderwijs  € 16,40
  • Marketing & communicatie € 14,90
  • Financiële sector € 15,20
  • Gezondheidszorg € 14,40
  • IT & Telecom € 15,1
  • Transport & logistiek  € 13,30
  • Bouw € 14,80

In welke sector is het gemiddeld bruto uurloon het meest gedaald of gestegen?

Het uurloon is het meest gedaald in de financiële sector en de IT. In deze sectoren is het gemiddeld bruto uurloon met wel 8% gedaald. De gegevens komen uit de Monsterboard loon Index. Dit is een onderzoek naar de loonontwikkeling in Nederland. Opmerkelijk is dat bijna 50% open staat voor een nieuwe baan.

Waar is het gemiddeld bruto uurloon het minst gedaald?

Mensen die in de horeca of toerisme werken hebben het minste last gehad van een daling van het bruto uurloon, maar 1%. Werk je in de zorg dan heb je je uurloon met 3% zien dalen. Buiten de IT en de finaciele sector is ook het uurloon in agrarische sector flin gedaald met wel 6,6%.

In welke sector is het gemiddeld bruto uurloon meest gedaald

Het gemiddelde uurloon in Nederland is het hoogst in het onderwijs met een brutoloon van €16,40 gevolgd door de productiesector met 16,30 en de financiële sector 15,20. Waar het gemiddeld bruto uurloon het laagste is in de horeca. Hier zitten de medewerkers dicht tegen het minimumloon aan, maar kun je met fooien toch weer een aardig loon verdienen.

Hoeveel mensen krijgen een salarisverhoging op het gemiddeld bruto uurloon in 2014?

Het aantal mensen dat hun bruto uurloon ziet stijgen in 2014 is gedaald van 52% naar 48%. Alleen de IT sector is een uitzondering met een loonstijging van 65%.

In welke sector is je baanzekerheid het laagste

Per sector geven 71% van de werknemers aan dat ze tevreden zijn met hun baan. In de Horeca en de agrarische sector, de transport en logistiek sector is de baanzekerheid het laagst. Dit zijn vaak ook de sector waar het gemiddeld bruto uurloon per sector het laagste is.

Check naast het gemiddeld bruto uurloon per sector ook: