Gemiddeld ziekteverzuim

Niet lang geleden is er een groot onderzoek gedaan naar het gemiddelde ziekteverzuim in Europese landen. Hieruit blijkt dat het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland hoger is landen om ons heen.

Gemiddeld ziekteverzuim in Nederland

Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de sector waarin mensen werken, hun leeftijd, geslacht en arbeidsomstandigheden en het aantal werkdagen. Volgens gegevens van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) was het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland in 2021 ongeveer 5,5%. Dit betekent dat ongeveer 5,5% van de werknemers in Nederland gemiddeld per jaar ziek is en niet aan het werk kan gaan.

Het gemiddelde ziekteverzuim daalt

Het gemiddeld ziekteverzuim daalt in Nederland. We kunnen dit stellen omdat het gemiddelde ziekteverzuim 4 jaar geleden rond de 4.75% en dat is 0,55% lager. Alleen in het afgelopen corona jaar is het weer gestegen.

Sectoren met de Hoogste Ziekteverzuim:

 1. Gezondheidszorg: Hoewel paradoxaal, ervaren werknemers in de gezondheidszorg vaak een bovengemiddeld ziekteverzuim. Het constante contact met zieke patiënten en de hoge werkdruk dragen bij aan deze trend.
 2. Horeca: De dynamische en veeleisende aard van de horecasector leidt tot een significant ziekteverzuim. Personeel in restaurants, bars en hotels staat bloot aan stressvolle omstandigheden, wat kan resulteren in meer ziektedagen.
 3. Onderwijs: Leraren worden geconfronteerd met diverse uitdagingen, van emotionele belasting tot de verspreiding van ziekten in klaslokalen. Het ziekteverzuim in het onderwijs blijft een punt van zorg.

Sectoren met de Laagste Ziekteverzuim:

 1. Financiële Sector: Kantoren in de financiële wereld laten over het algemeen lagere ziekteverzuimcijfers zien. De gestructureerde werkomgeving en nadruk op welzijn kunnen bijdragen aan dit positieve resultaat.
 2. IT sector: Ondanks een snel evoluerende omgeving blijft de IT-sector relatief stabiel met betrekking tot ziekteverzuim. Flexibele werkschema’s en een focus op digitale communicatie dragen bij aan het beperken van afwezigheid.
 3. Overheid: Ambtenaren vertonen doorgaans lage ziekteverzuimpercentages. De stabiele werkomgeving en uitgebreide arbeidsvoorwaarden kunnen bijdragen aan de gezondheid en aanwezigheid van werknemers.

Het gemiddelde ziekteverzuim in Europa

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland het meeste gemiddelde ziekteverzuim. Het ziekteverzuim in Duitsland is een stuk lager dan in Nederland, in Duitsland is het gemiddelde ziekteverzuim met maar 4% het laags in Europa.

In welke sector is het gemiddelde ziekteverzuim het hoogst?

Het gemiddelde ziekteverzuim is het hoogst in het openbaar bestuur, onderwijs en de industrie. Waarom is hier het ziekteverzuim het hoogste. Het gemiddelde ziekteverzuim ligt hier rond de 5,1%. Je zult het niet meteen zeggen, maar in de horeca is het ziekteverzuim het laagste in Nederland. Hier is het gemiddelde ziekteverzuim slechts 2,5%. Horeca heeft gemiddeld het minste aantal vakantiedagen maar toch een laag verzuim.

Wat kost een ziekte dag?

Een ziektedag kost de werkgever gemiddeld 160 euro aan kosten. Het aantal verzuimdagen van Nederlandse werknemers is gemiddeld 10 dagen per melding.

Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland per sector

Volgens gegevens van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) was het ziekteverzuim in 2021 het hoogst in de zorgsector, met een gemiddelde van 9,4%. Dit werd gevolgd door de overheid (8,9%), onderwijs (8,4%), en sociale en persoonlijke diensten (7,7%). Het ziekteverzuim was het laagst in de bouwsector (2,7%) en de financiële en zakelijke diensten (3,1%). Het is belangrijk om op te merken dat dit gemiddelde ziekteverzuim per sector kan variëren van jaar tot jaar en kan ook afhankelijk zijn van andere factoren, zoals de leeftijd en het geslacht van de werknemers.

Wat zijn de oorzaken van verzuim?

 1. Gezondheidsproblemen: Persoonlijke gezondheidskwesties, variërend van acute ziekten zoals griep tot chronische aandoeningen, spelen een cruciale rol bij ziekteverzuim. Werknemers nemen verlof om te herstellen van ziektes en medische behandelingen.
 2. Werkgerelateerde stress: De druk op de moderne werknemer kan leiden tot werkgerelateerde stress, wat een belangrijke factor is bij ziekteverzuim. Werknemers kunnen symptomen ervaren zoals burn-out, angst en depressie, wat resulteert in afwezigheid van het werk.
 3. Werkomstandigheden: Ongezonde of onveilige werkomstandigheden kunnen bijdragen aan ziekteverzuim. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, slechte ergonomie, of een gebrek aan hygiënische voorzieningen kunnen de gezondheid van werknemers negatief beïnvloeden.
 4. Arbeidsongeschiktheid en letsel: Ongevallen op de werkplek, blessures of langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen leiden tot verzuim. Fysieke beperkingen of de noodzaak van revalidatie kunnen werknemers dwingen om tijdelijk of langdurig verlof te nemen.
 5. Psychosociale factoren: Relatieproblemen op het werk, conflicten met collega’s of leidinggevenden, gebrek aan autonomie en andere psychosociale factoren kunnen leiden tot stress en uiteindelijk tot ziekteverzuim.
 6. Verouderende beroepsbevolking: Met een vergrijzende beroepsbevolking neemt het risico op gezondheidsproblemen toe. Oudere werknemers ervaren vaak langere hersteltijden na ziekte of letsel, wat kan resulteren in een verhoogd ziekteverzuim.
 7. Preventief verzuimbeleid: Organisaties met een effectief preventief verzuimbeleid kunnen het ziekteverzuim verminderen. Goede gezondheidsprogramma’s, flexibele werkschema’s, en aandacht voor de work-life balance kunnen bijdragen aan het welzijn van werknemers.
 8. Cultuur rond ziekteverzuim: De heersende bedrijfscultuur met betrekking tot ziekteverzuim kan ook een rol spelen. Als werknemers het gevoel hebben dat ze niet gesteund worden of dat er een stigma rust op ziekteverzuim, kan dit leiden tot onderreportage of het verbergen van gezondheidsproblemen.