Gemiddeld ziekteverzuim

Niet lang geleden is er een groot onderzoek gedaan naar het gemiddelde ziekteverzuim in Europese landen. Hieruit blijkt dat het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland hoger is landen om ons heen.

Gemiddeld ziekteverzuim in Nederland

Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de sector waarin mensen werken, hun leeftijd, geslacht en arbeidsomstandigheden en het aantal werkdagen. Volgens gegevens van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) was het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland in 2021 ongeveer 5,5%. Dit betekent dat ongeveer 5,5% van de werknemers in Nederland gemiddeld per jaar ziek is en niet aan het werk kan gaan.

Het gemiddelde ziekteverzuim in dagen daalt

Het gemiddeld ziekteverzuim daalt in Nederland. We kunnen dit stellen omdat het gemiddelde ziekteverzuim 4 jaar geleden rond de 4.75% en dat is 0,55% lager. Alleen in het afgelopen corona jaar is het weer gestegen.

Het gemiddelde ziekteverzuim in Europa

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland het meeste gemiddelde ziekteverzuim. Het ziekteverzuim in Duitsland is een stuk lager dan in Nederland, in Duitsland is het gemiddelde ziekteverzuim met maar 4% het laags in Europa.

In welke sector is het gemiddelde ziekteverzuim het hoogst?

Het gemiddelde ziekteverzuim is het hoogst in het openbaar bestuur, onderwijs en de industrie. Waarom is hier het ziekteverzuim het hoogste. Het gemiddelde ziekteverzuim ligt hier rond de 5,1%. Je zult het niet meteen zeggen, maar in de horeca is het ziekteverzuim het laagste in Nederland. Hier is het gemiddelde ziekteverzuim slechts 2,5%. Horeca heeft gemiddeld het minste aantal vakantiedagen maar toch een laag verzuim.

Wat kost een ziekte dag of ziekteverzuim

Een ziektedag kost de werkgever gemiddeld 160 euro aan kosten. Het aantal verzuimdagen van Nederlandse werknemers is gemiddeld 10 dagen per melding.

Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland per sector

Volgens gegevens van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) was het ziekteverzuim in 2021 het hoogst in de zorgsector, met een gemiddelde van 9,4%. Dit werd gevolgd door de overheid (8,9%), onderwijs (8,4%), en sociale en persoonlijke diensten (7,7%). Het ziekteverzuim was het laagst in de bouwsector (2,7%) en de financiële en zakelijke diensten (3,1%). Het is belangrijk om op te merken dat dit gemiddelde ziekteverzuim per sector kan variëren van jaar tot jaar en kan ook afhankelijk zijn van andere factoren, zoals de leeftijd en het geslacht van de werknemers.