Gemiddelde aantal kinderen per gezin

Tegenwoordig krijgen vrouwen op steeds latere leeftijd hun eerste kind. Maar wat is eigenlijk het gemiddeld aantal kinderen per gezin in Nederland. Word het aantal kinderen per gezin steeds lager of hoger?

Gemiddelde aantal kinderen per gezin

Het gemiddeld aantal kinderen in een Nederlands gezin is 1,8 kinderen. Nederland zit boven het Europese gemiddelde van 1,54 kinderen per gezin. De meeste kinderen per gezin vind je in Frankrijk, daar is het Gemiddeld aantal kinderen per gezin 2,02 kind per gezin. Het gemiddeld aantal kinderen daalt, zo was het gemiddeld aantal kinderen 20 jaar geleden nog rond de 2 kinderen per gezin. Vroeger zo’n 100 jaren geleden was het heel normaal dat een gezin uit 5 to 7 kinderen bestond.

Aantal kinderen dat per jaar word geboren

De afgelopen 100 wisselde het jaarlijks aantal geboren kinderen in Nederland tussen de 160 en 210 duizend. In de naoorlogse babyboom werd een geboorterecord gevestigd met 284 duizend geboren kinderen. Het aantal geboorten in Nederland is in ongeveer 172.000 per jaar. Dit is ongeveer 1,8 kinderen per vrouw.

Gemiddeld het meest aantal kinderen

In Frankrijk zijn gemiddeld de meeste kinderen per gezin. Er worden hier namelijk 2,02 kinderen per gezin geboren.

Gemiddeld het minst aantal kinderen

De minste kinderen per gezin vind je in Spanje en Duitsland. Het gemiddeld aantal kinderen is hier 1,3 per gezin.

Bekijk naast het gemiddelde aantal kinderen per gezin ook eens: