Gemiddelde score cito

Het basisonderwijs gebruikt een Citotoets voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool. Scholen worden niet verplicht om aan deze eindtoets deel te nemen, maar de meeste scholen gebruiken de toets wel. Met de Citotoets meet niveau van de kennis op taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden. Wij hebben gekeken wat de gemiddelde score cito is.

De gemiddelde cito score in Nederland

Op de Cito toets kun je een score halen tussen de 501 en de 550 punten. De gemiddelde Cito score wordt elk jaar opnieuw berekend op basis het aantal vragen en welk percentage hiervan goed is beantwoord. Je kunt dus niet exacte zeggen wat de gemiddelde score van de Cito toets is. We weten wel dat gemiddelde score van de Cito toets meestal rond de 535 punten ligt.

Uitslag Citotoets

De uitslag van de Citotoets word gebruikt voor het kiezen van het voor voortgezet onderwijs. Naast de keuze van het voortgezet onderwijs kunnen scholen de toets gebruiken om hun resultaten te vergelijken met andere scholen.

Bij welke cito score krijg je welk advies?

  • tussen de 501 en  522 – Basisberoepsgerichte leerweg
  • tussen de 522 – 527 – Basis- en Kader beroepsgerichte leerweg
  • tussen de 524 – 528 – Kader beroepsgerichte leerweg
  • tussen de 528 – 532 – Kader beroepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg wat vroeg de mavo werd genoemd
  • tussen de  520 – 525 – Gemengde en theoretische leerweg
  • tussen de 530 – 535 – Gemengde en theoretische leerweg
  • cito punten tussen 535 – 540 – havo
  • cito punten tussen 540 – 545 – havo of vwo brugklas
  • cito punten tussen 545 – 550 – vwo dit valt onder de groep atheneum,  gymnasium, technasium en tweetalig vwo

De cito oefenen met een Citotrainer

Je kunt deze cito toets oefenen met de leestrainer. Hier maak je kennis met verschillende soorten toetsen. Zo dat je kunt oefenen op je Citotoets of de nio toets. Hier kun je de cito toets oefenen per groep. Maar de meeste toesten zijn voor cito oefenen groep 8 en de entreetoets groep 7. Zo kun je de gemiddelde score cito verbeteren.

Check naast de gemiddelde cito score ook: