Gemiddeld scheidingen

Wanneer mensen gaan trouwen verwachten ze dat het voor de rest van hun leven is. Je gaat er niet vanuit dat je gaat scheiden en dat je huwelijk op de klippen loopt. Toch gebeurd het en daalt de gemiddelde duur van een huwelijk en het gebeurd gemiddeld steeds vaker.

Gemiddeld aantal scheidingen per jaar

Van alle huwelijken eindigt bijna 1 op de 3 huwelijken in een scheiding tussen 2 mensen. In Nederland ligt het aantal scheidingen tussen de 45.000 per jaar. Hierdoor komen vaak huizen te koop en zijn kinderen vaak de dupe.

In Nederland is het aantal scheidingen in de afgelopen 50 jaar ook sterk gestegen. In de jaren 60 werden er ongeveer 15.000 scheidingen per jaar geregistreerd, in 2019 waren dit er ruim 45.000. Ook in Nederland is een lichte afname te zien in het aantal scheidingen in de afgelopen jaren.

Aantal scheidingen in Nederland stijgt

Het gemiddeld aantal scheidingen in Nederland is elk jaar nog aan het stijgen. Ongeveer 10 jaar geleden waren is in Nederland nog 31.000 scheidingen per jaar. Er zijn dus 2 tot 500 scheidingen bijgekomen, maar de stijging stagneert wel. Veel mensen zeggen dat het komt door de crisis, omdat scheiden vrij duur is stellen stellen hun scheiding uit. Daarbij stellen mensen ook hun huwelijken uit, doordat er minder huwelijken zijn, zijn er ook minder scheidingen. Ook gaan mensen meer vreemd.

Aantal scheidingen per land

In de westerse wereld is het aantal scheidingen is veel hoger dan in andere delen van de wereld.  Emancipatie in is een stuk groter dan westerse landen, dit is een belangrijke oorzaak. In Amerika raakt bijna de helft van de huwelijken in een scheiding. In België stijgt het aantal scheidingen de laatste 10 jaar, hier is het gemiddeld aantal scheidingen gegroeid van 20.000 naar 27.000 per jaar.

Het aantal scheidingen per jaar varieert sterk per land, maar wereldwijd is er een duidelijke stijging te zien in het aantal scheidingen. Volgens gegevens van de Verenigde Naties is het aantal scheidingen sinds de jaren 60 verviervoudigd. In de afgelopen 50 jaar is er een duidelijke stijging te zien in het aantal scheidingen.

In de jaren 60 en 70 was het aantal scheidingen nog relatief laag, maar vanaf de jaren 80 is het aantal scheidingen sterk gestegen. In de jaren 90 bereikte het aantal scheidingen een piek en sindsdien is er een lichte afname te zien. In de afgelopen jaren blijft het aantal scheidingen echter nog steeds hoog.

Er zijn verschillende redenen voor de stijging van het aantal scheidingen in de afgelopen 50 jaar. Een van de belangrijkste redenen is de veranderde houding ten opzichte van huwelijk en scheiding. Steeds meer mensen zien het huwelijk als iets tijdelijks en scheiden sneller als ze ongelukkig zijn in hun huwelijk.

Zorg voor de goede advocaat of bemiddelaar

Een scheiding wordt altijd uitgesproken door een rechter. Hiervoor heb je een echtscheidingsbemiddelaar of een advocaat nodig. Het is lastig te zeggen wat voor jou de juiste hulp is voor jullie scheiding. Het hangt af van de manier waarop je getrouwd bent en hoe je wilt scheiden. Een bemiddelaar zorgt ervoor dat het proces zo vlekkeloos verloopt. Wanneer beide partijenen advocaat nemen kom je in rechtszaal tegenover elkaar staan en start een procedure die een stuk langer duurt en vaak ten koste gaat van de kinderen.

Scheiding aanvragen

In Nederland kun je alleen scheiden als het huwelijk duurzaam ontwricht is, dit betekent dat de relatie tussen jou en je partner erg is verstoord. Dit wil zeggen dat je niet meer bij elkaar wilt en kan blijven. Je kunt het doen op 2 manieren, je vraagt een echtscheiding aan of  je vraagt een scheiding van tafel en bed aan. Dit vraag je bij de rechter aan, meestal doet je scheidingsbemiddelaar of advocaat dat.

Zorg voor een financieel plan

Een echtscheiding zorg er voor dat je veel afspraken moet maken. Wie krijgt de kinderen en welke vergoeding bepaalde de partner. Hoe worden alle bezitten of schulden verdeeld. Hoe meer je zaken je van te voren geregeld voordat je naar de rechter gaat hoe sneller en makkelijker de rechtsgang wordt. Alleen de rechter hoeft het zaken te bevestigen. Afspraken die je maakt moeten door advocaat of bemiddelaar vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant.

De kinderen

Je hebt een zorgplicht voor je kinderen of je nu getrouwd bent of gescheiden. Deze zorgplicht blijft, en kinderen kunnen niet op twee plekken tegelijk wonen. Hier moeten dus afspraken over gemaakt worden, de afspraken/omgangsregeling genoemd. Wanneer je wilt scheiden, is het verplicht dat je ouderschapsplan maakt. Hierin staan afspraken over de zorg- en opvoedingstaken. Dit ouderschapsplan vorm een onderdeel van het verzoekschrift tot een scheiding.

De rechter

Wanneer je afspraken allemaal hebt vastgelegd gaat de rechtsgang snel en simpel. Zijn jullie er nog niet uit? Dan kost het meer tijd doordat de rechter dit moet beslissen.Je kunt een voorlopige voorziening aanvragen. De rechter bepaalt de hoogte van de alimentatie en waar de kinderen gaan wonen.

Scheiding afronden

De laatste stap is het officieel scheiden. Je bent pas gescheiden wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan. Deze uitspraak moet ingeschreven staan in de register van de burgerlijke stand.

Check naast het gemiddeld aantal scheidingen ook eens:

Gemiddeld leeftijdsverschil relatie