Gemiddeld scheidingen

Wanneer mensen gaan trouwen verwachten ze dat het voor de rest van hun leven is. Je gaat er niet vanuit dat je gaat scheiden en dat je huwelijk op de klippen loopt. Toch gebeurd het en het gebeurd gemiddeld steeds vaker.
Gemiddeld aantal scheidingen per jaar

Van alle huwelijken eindigt bijna 1 op de 3 huwelijken in een scheiding tussen 2 mensen. In Nederland ligt het aantal scheidingen tussen de 33.000 en 35.000 per jaar. Hierdoor komen vaak huizen te koop en zijn kinderen vaak de dupe.

Aantal scheidingen in Nederland stijgt

Het gemiddeld aantal scheidingen in Nederland is elk jaar nog aan het stijgen. Ongeveer 10 jaar geleden waren is in Nederland nog 31.000 scheidingen per jaar. Er zijn dus 2 tot 500 scheidingen bijgekomen, maar de stijging stagneert wel. Veel mensen zeggen dat het komt door de crisis, omdat scheiden vrij duur is stellen stellen hun scheiding uit. Daarbij stellen mensen ook hun huwelijken uit, doordat er minder huwelijken zijn, zijn er ook minder scheidingen.

Aantal scheidingen in andere landen

In de westerse wereld is het aantal scheidingen is veel hoger dan in andere delen van de wereld.  Emancipatie in is een stuk groter dan westerse landen, dit is een belangrijke oorzaak. In Amerika raakt bijna de helft van de huwelijken in een scheiding. In België stijgt het aantal scheidingen de laatste 10 jaar, hier is het gemiddeld aantal scheidingen gegroeid van 20.000 naar 27.000 per jaar.

Scheiden hoe pak het aan

Eigenlijk weet je het al een tijd, het gaat niet meer en je wilt scheiden. Hoe vertel je dit aan je partner, dit natuurlijk heel moeilijk, omdat je lief en leed hebt gedeeld. Doe het altijd face to face en vertel duidelijk dat je wil scheiden en niet meer samen wilt zijn. Waneer je alleen zegt dat je wilt scheiden heeft het vaak niet genoeg impact en je wilt meteen duidelijk zijn. Wanneer jet het slechte nieuwes hebt verteld geef je partner de ruimte om tot zich zichzelf te komen en te wennen aan de situatie.

Zorg voor de goede advocaat of bemiddelaar

Een scheiding wordt altijd uitgesproken door een rechter. Hiervoor heb je een echtscheidingsbemiddelaar of een advocaat nodig. Het is lastig te zeggen wat voor jou de juiste hulp is voor jullie scheiding. Het hangt af van de manier waarop je getrouwd bent en hoe je wilt scheiden. Een bemiddelaar zorgt ervoor dat het proces zo vlekkeloos verloopt. Wanneer beide partijenen advocaat nemen kom je in rechtszaal tegenover elkaar staan en start een procedure die een stuk langer duurt en vaak ten koste gaat van de kinderen.

Scheiding aanvragen

In Nederland kun je alleen scheiden als het huwelijk duurzaam ontwricht is, dit betekent dat de relatie tussen jou en je partner erg is verstoord. Dit wil zeggen dat je niet meer bij elkaar wilt en kan blijven. Je kunt het doen op 2 manieren, je vraagt een echtscheiding aan of  je vraagt een scheiding van tafel en bed aan. Dit vraag je bij de rechter aan, meestal doet je scheidingsbemiddelaar of advocaat dat.

Zorg voor een financieel plan

Een echtscheiding zorg er voor dat je veel afspraken moet maken. Wie krijgt de kinderen en welke vergoeding bepaalde de partner. Hoe worden alle bezitten of schulden verdeeld. Hoe meer je zaken je van te voren regeld voordat je naar de rechter gaat hoe sneller en makkelijker de rechtsgang wordt. Alleen de rechter hoeft het zaken te bevestigen. Afspraken die je maakt moeten door advocaat of bemiddelaar vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant.

De kinderen

Je hebt een zorgplicht voor je kinderen of je nu getrouwd bent of gescheiden. Deze zorgplicht blijft, en kinderen kunnen niet op twee plekken tegelijk wonen. Hier moeten dus afspraken over gemaakt worden, de afspraken/omgangsregeling genoemd. Wanneer je wilt scheiden, is het verplicht dat je ouderschapsplan maakt. Hierin staan afspraken over de zorg- en opvoedingstaken. Dit ouderschapsplan vorm een onderdeel van het verzoekschrift tot een scheiding.

De rechter

Wanneer je afspraken allemaal hebt vastgelegd gaat de rechtsgang snel en simpel. Zijn jullie er nog niet uit? Dan kost het meer tijd doordat de rechter dit moet beslissen.Je kunt een voorlopige voorziening aanvragen. De rechter bepaalt de hoogte van de alimentatie en waar de kinderen gaan wonen.

Scheiding afronden

De laatste stap is het officieel scheiden. Je bent pas gescheiden wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan. Deze uitspraak moet ingeschreven staan in de register van de burgerlijke stand.

Check naast het gemiddeld aantal scheidingen ook eens: